nowyspichlerz_logo_biale
NOWY SPICHLERZ
 
Nowy Spichlerz to zespół apartamentowo-biurowo-usługowy, który będzie realizowany na działce o powierzchni 4850 m2. W projektowanym budynku zastosowano zasadę "brył spichlerzy", projektowane elewacje i rytm zabudowy w czytelny sposób nawiązują do historycznej parcelacji.
W elewacjach zaprojektowanego obiektu zastosowano szlachetne materiały, takie jak: cegła klinkierowa blacha cynkowa oraz dachówka ceramiczna.
Budowa kompleksu realizowana będzie w dwóch etapach.
Na parterze i pierwszym piętrze Nowego Spichlerza przewiduje sie lokale handlowo-usługowe wraz z pasażem handlowo usługowym łączącym ulicę Spichrzową i Żytnią. Na wyższych kondygnacjach od 3 do 6 zaprojektowano luksusowe apartamenty, uformowane w zamknięty, czworoboczny kwartał
z wewnętrznym patio, usytuowanym na stropie I piętra. Całość zespołu podpiwniczona zostanie parkingiem podziemnym z pomieszczeniami
magazynowymi.